Pirámide

Aurkezpena

Lesioak, askotan istripu deitu ohi direnak, oso arriskutsuak dira, izan ere heriotza eta desgaitasuna eragiten dute maiz. Horien ondorioek kalte larriak ekar ditzakete bizitzako arlo guztietan epe laburrean, ertainean nahiz luzean, baita familia- eta gizarte-giroan ere.

Más información

© Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social